Arafat'ta kadının, kocası yerine hac yapacak birine vekâlet etmesi

(Bölümün numarası 11; Page No. 62) (3697) no'lu fetva: Soru : Otuz sene evvel hac farizasını yapamadan vefat etmiş Tufeyle isminde bir kız kardeşim vardı. Bir de hayatta olan Tıfle adında bir kızım var. Daha sonra vefat eden kızkardeşim adına haccetmesi için bir vekil tayin ettim ve vekile, adına hac yapacağı kızkardeşimin ismini anlattım. Vekil hac ibadetini bitirip ülkesine döndükten sonra aramızda hactan sohbet açıldı. Bana, bugün hayatta olan kızım Tıfle adına haccettiğini, asıl vekili olduğu kızkardeşim adına haccetmediğini bildirdi. Kaldı ki adına haccedilen ve bugün hayatta olan Tıfle'nin hac meselelesinden ne haberi oldu ne de bunun izin kendisinden müsaade istendi. Dolayısıyla zatı alinizden söz konusu haccın kimin adına geçerli olacağı hakkında beni bildilendirmenizi istirham ediyorum. Zira vekil bu yanlışı bilmeden yapmıştır.


Cevap : Yapılan hac adını vekile zikrettiğin kız kardeşin Tufeyle adına yapılmıştır. Vekilin isimde yanılmış olmasının bir etkisi yoktur. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygaberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: