Arafat'ta kadının, kocası yerine hac yapacak birine vekâlet etmesi

Arafat'ta kadının, kocası yerine hac yapacak birine vekâlet etmesi (6259) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5 : Bir kaç sene önce annem haccetti. Arafat'ta insanlardan birine, vefat eden ve hayatta iken haccedemeyen babam adına haccetmesi için vekalet verdi. Arafat'tan başlayan bu hac tam mıdır? Daha çok emin olmak için bir hac daha yapmak caiz midir?


Cevap 5 : İster Arafat'ta isterse bir başka yerde olsun, babanız için hacca niyet eden kimsenin Arefe günü ihrama girmesi geçerlidir. Eğer daha önce kendisi hac farizasını yerine getirmişse ve baban adına hac ibadetlerini eksiksiz tamamlayıp kendisinden haccı geçersiz kılacak bir davranış sadır olmamışsa, onun baban adına yaptığı bu hac yeterlidir. Daha fazla emin olmak için başka bir hac gerekmez. Fakat annen-baban adına bir hac daha yapmak isterse, bu ona kalmıştır. Bundan dolayı sevap kazanır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: