Annesi adına haccedip babası adına haccetmeyen günah işlemiş olur mu?

(3337) no'lu fetva: Soru : Benim annem, bir halam ve bir erkek kardeşim vardı. Annem sekiz sene önce yaklaşık yüz yaşındayken Allah'ın rahmetine kavuştu. Çocuklarından geriye sadece ben kaldım. Halam da on dört sen önce yüz yaşındayken Allah'ın rahmetine kavuştu. Geride ne çocuk ne de mal bıraktı. Erkek kardeşim de otuz yıl önce yaklaşık otuz yaşındayken Allah'ın rahmetine kavuştu. Geride ne çocuk ne de mal bıraktı. Bütün bunlar, İslam'ın beş esasından biri olan hac farizasını yerine getirmeden vefat ettiler. Aziz ve celil olan Allah korkusundan dolayı zatı âlinize fetva sormayı kendime bir vecibe bildim. Biraz evvel zikrettiğim annem, halam ve erkek kardeşim adına hac farizasını yerine getirmem gerekir mi? Gerekmez mi?


Cevap : Durum anlattığın gibiyse kendi adına haccettikten sonra imkanın varsa annen adına da haccedebilirsin. Ancak annen, hayatta iken hac etmeye imkan bulamamış olmalıdır. Hayatında iken hac yapma imkanına kavuşmuşsa, onun adına kendi malıyla hac yaptırman gerekir. Bununla beraber bağış olarak annen adına hac edersen, bu da yeterlidir. Bundan dolayı büyük sevap kazanırsın. Çünkü anne adına haccetmek kendisine yapılabilecek en büyük iyiliktir. Halan ve erkek kardeşine gelince, eğer her biri adına haccedersen bu onlara yapılmış bir iyilik yerine geçer. Bundan dolayı Allah'ın sana ecir vermesini umarım. Ancak bunu yapman gerekmez. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: