Annesi adına haccedip babası adına haccetmeyen günah işlemiş olur mu?

(Bölümün numarası 11; Page No. 55) (7790) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6 : Uzun zaman önce vefat eden bir kız kardeşim adına hac ve umre yapmak ve Peygamber'in (s.a.v.) kabrini ziyaret etmek istiyorum. Bunun hükmü nedir?


Cevap 6 : Kız kardeşin mükellef idiyse ve kendi adına haccedip umre yaptıysan, onun adına dinen haccedip umre yapabilirsin. Resulullah'ın (s.a.v.) kabrini ziyaret meselesine gelince, orayı ziyaret için yolculuk caiz değildir. Zira Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (İbadet için) sadece (şu) üç mescide yolculuk yapılır: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksa. Ancak Mescid-i Nebevî'de namaz kılmak için yolculuk yapılır. Buna bağlı olarak Peygamber'e (s.a.v.) ve iki arkadaşına (Allah ikisinden de razı olsun) selam verilir ve bu konuda vekalet geçerli olmaz. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: