Küçüğün haccı

Küçüğün haccı (6736) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Büluğa ulaşmamış küçük çocuğumla birlikte hac yapmak istediğim zaman ona ihram elbisesini giydirip, onun yerine tavaf yapmam...gibi bütün hac menasikini onun yerine yapayım mı, yoksa normal elbiselerini giydirip, o küçük olduğu ve kendisine hac gerekmediği için onun yerine bir şey yapmayayım mı?


Cevap 1: Büluğ yaşına ulaşmamış mümeyyiz çocukla birlikte velisi hac yapmak isterse, ona ihram elbisesini giymesini emreder ve mikat'ta ihramdan başlamak üzere haccın son görevlerine kadar, kendisi haccın bütün menasikini yerine getirir ve kendi başına taş atmaya gücü yetmezse onun yerine taş atar. İhram yasaklarından kaçınmasını da ona emreder. Eğer çocuk mümeyyiz değilse, onun yerine umre yahut hac için ihrama niyet eder, onunla birlikte tavaf eder ve sa'y yapar ve kalan diğer menasiklerde onu kendisiyle beraber bulundurur ve onun yerine taşlama yapar. (Bölümün numarası 11; Page No. 23) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: