Ziyaret tavafı veda tavafının yerine geçer mi?

Ziyaret tavafı veda tavafının yerini tutar mı? Altıncı soru 3592 no'lu fetvadan Soru 6: Eğer hacı, ziyaret ve veda tavaflarının dışında diğer vecibelerini yerine getirirse, ziyaret tavafını daha sonraki hac günü yapabilir mi? Yani teşrik günlerinin ikinci günü ziyaret tavafını yapar ve veda tavafını yapmaz ise caiz m? Bu aynı zamanda Mekkeli değil, Suud'un diğer şehirlerinden gelmektedir. Bunun için bir şey gerekir mi? (Bölümün numarası 11; Page No. 255)


Cevap 6: Durum anlatıldığı gibi ise, Mekke'yi ziyaret ederken ziyaret tavafı yaparsa, veda tavafı yapmasa da ve yine şeytan taşlamasını yapmış ise tavafı geçerlidir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: