Temizlik, tavafın sahih olması için bir şarttır

(13467) no'lu fetva: Soru: Ben ve erkek ve kadın olarak bir topluluk hac yaptık ve Arafat'ta abdest aldık. Sonra Müzdelife'ye indik ve uyuduk mu uyumadık mı bilmiyoruz. Sonra taşlama ve farz tavafı için indik ve Harem'e girerken abdest almadık. Bilakis yeni bir abdest almayarak ilk abdestimizle tavaf yaptık. Fakat onu bozacak bir uyku oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Burada soru şu: (Bölümün numarası 11; Page No. 245) Yeni bir abdest üzere olmadığımız ve önceden abdestimizin olup olmadığını bilemediğimiz zaman, tavafımızda bize bir şey gerekir mi? Bize fetva verin, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Tavafınız sahihtir. Çünkü asıl olan, temizliğin devam etmesidir. Uyku yahut başka bir şeyle abdestinizin bozulduğunu kesin olarak bilmediğiniz sürece, sonradan arız olan şüpheye itibar edilmez. Buhari Müslim'de Abdullah b. Zeyd b. Asım el-Mazini'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, bir adam, Peygamber'e (s.a.v.) namazda bir şey hissettiğinden şikayet etmiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber: Bir ses işitmedikçe yahut bir koku hissetmedikçe ayrılmaz. buyurmuştur. Yine Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Biriniz karnında bir şey hisseder de ondan bir şey çıkıp çıkmadığını kestiremezse ses işitmedikçe veya koku duymadıkça camiden çıkmasın. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: