Temizlik, tavafın sahih olması için bir şarttır

Temizlik, tavafın sahih olması için bir şarttır (11200) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İhram için mikatta boy abdesti aldım. Bu, geçen Ramazan ayında idi. Boy abdestinden sonra abdest almayı unuttum. Bu gusülle mikatta namaz kıldım ve tavaf yaptım ve onunla öğle namazını kıldım. Hatırladıktan sonra, ben henüz Harem'de iken, fetva verecek birini sordum ve o vakit kimseyi bulamadım. Askerlerden birisi: Burada sana fetva verecek bir kimse var, dedi. Ona gittim ve abdest almaksızın bu boy abdestiyle tavaf ve namazım hakkında ona sordum. Bana, namazımın ve tavafımın sahih olduğunu söyledi. Bu konuda doğru olan nedir?Eğer boy abdestim yeterli değilse, öğle namazı ve tavafım hakkında ne yapayım? Umrem sahih midir?


Cevap 1: Zikredilen fetva sahih değildir. Sen hala umre için ihramlısın. Sen temiz olarak tavafı tekrar yapmamış isen, en kısa sürede ihramlı olarak Mekke'ye dönmen, Ka'be'yi tavaf etmen ve sa'y yapman sonra da tıraş olman gerekir. Böylece umren tamamlanmış olur. Ancak zikredilen tavaf ve sa'ydan sonra eşinle cima yapmış olursan, umre fasit olur ve söylediğimiz gibi onu kaza etmen ve sonra ilk olarak ihrama girdiğin mikat yerinden yaptığının yerine bir başka umre yapman gerekir. Ayrıca temiz olduğunu zannederek yapmış olduğun tavaf ve sa'ydan sonra cima yapmış isen, fakirlere dağıtılmak üzere Mekke'de bir koyun kesmen gerekir. Yine öğle namazını dört rekat olarak kaza etmen ve Mescid-i Haram'da bilinen alimlere sorma konusunda gösterdiğin kayıtsızlıktan dolayı tevbe-i istiğfar etmen gerekir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: