Teşrik günlerinde Mina dışında geceleyip daha sonra on üçüncü gün gecesinde gelip güneş batıncaya kadar Mina'da kalırsa ona şeytan taşlamak ve gecelem

(Bölümün numarası 11; Page No. 271) (8092) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Bizim izcilik grubuyla beraber, izcilik kulübü ile çalışan şoförler, hizmetçiler ve memurlar da hac yapıyorlar ve bütün vakitlerini Mina'nın dışında geçiriyorlar. Zira teşrik günlerinde izcilik kulübünün merkezi Aziziye'dedir. Kurbanı da orada kesiyorlar ve onların bazıları çalışma şartlarından dolayı Müzdelife'de gecelemediler. Böyle yapmalarından dolayı onların haccı sahih midir? Taşları da Aziziye'den topluyorlar. Zira ben, izcilik kulübüyle dört senedir çalışmama rağmen, bu amellerin hac amelleriyle mutabık olmayacağı korkusuyla hac yapmadım. Yine ben bu şekilde yapılan haccın sahih olması konusunda büyük bir şüphe içerisindeyim. Zira Allah muhafaza buyursun arabalar, çadırlar ve yemek, bunların hepsi devletin hesabından.Bazı insanlar, izcilik kulübüyle beraber hac yapıyorlar, kulübün arabalarına biniyorlar ve onların yemeğinden yiyorlar. Onlardan bazısı kurbanını Mina'nın dışında Aziziye'de kesiyorlar. Ayrıca onlar, kulüp tarafından çalışmakla görevlendirilen kimselerden değildirler. Bize bilgi vermenizi rica ederim.


Cevap 4: Kurban bayramı gecesi Müzdelife'de ve Teşrik günleri Mina'da gecelemek vaciptir. Kim özürsüz olarak onu terk ederse günahkar olur. Ve Mekke'de kesilip Harem'in miskinlerine dağıtılmak üzere bir koyun kesmesi yahut devenin yedide birine yahut sığırın yedide birine ortak olması gerekir ve ondan bir şey yemez. Buna gücü yetmezse on gün oruç tutar. Taşların Aziziye'den veyahut Harem'in başka bir yerinden toplanmasına gelince, bunda bir mahzur yoktur. Yine Aziziye de dahil, Harem'in her yerinde kurban kesmek geçerlidir. (Bölümün numarası 11; Page No. 272) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salat ve selam etsin.


Tags: