Tavaf

(2232) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Tavaf, ilk önce başlandığı gibi, Hacer-i Esved'in hizasında tekbirle mi son bulur?


Cevap 1: Ka'be'yi tavaf, (Bölümün numarası 11; Page No. 225) sırf Allah için yapılan ibadetlerdendir. İbadetlerde asıl olan, tevkıfî olmasıdır. Resûlüllah'tan (s.a.v.) rivayet edildiğine göre, tavaf yaparken Hacer-i Esved'in hizasına her geldiğinde tekbir getirirdi. Tavaf yapanın, Hacer-i Esved'i selamlamak ve mümkün olursa onu öpmek suretiyle Resûlüllah'a (s.a.v.) uyarak, her şavtın başında onun hizasına gelince tekbir getirmek sünnet olduğu gibi, yedinci şavtın sonunda onun hizasına geldiğinde tekbir getirmesinin sünnet olduğunda şüphe yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: