Mina’da gecelemek

(8007) no'lu fetvanın birinci ve üçüncü soruları: Soru 1: Aziziye Mina'dan sayılır mı?


Cevap 3 Mekke tarafından sınırları Cemretü'l-akabe, doğu tarafından ise Muhassır vadisidir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: