Mina’da gecelemek

(606) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7 : Kurban gününden sonra Mina'da kaç gün kalmak gerekir. Nitekim bu konuda ayet vardır: Kim iki gün içinde acele edip (Mina’dan Mekke’ye) dönmek isterse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki hepiniz O’nun huzurunda toplanacaksınız.


Cevap 7: Kurban gününden sonra Mina'da zilhicce'nin on birinci ve on ikinci günü olmak üzere iki gün kalır. On üçünü gün ise orada kalması gerekmez ve taş atmaz, fakat o gün orada kalması müstehaptır. Yine on ikinci gün orada iken, üzerine güneş batarsa, on üçüncü günü gecesini de orada geçirip, ertesinde zeval vaktinden sonra şeytan taşlaması gerekir. (Bölümün numarası 11; Page No. 267)  Ayetin anlamına gelince:Kurban gününden sonra Mina'da geçirdiği iki günün akabinde ve on birinci ve on ikinci günü üçüncü şeytan taşlamasından sonra, kim acele eder ise, ona bir şey gerekmez ve dem de gerekmez. Çünkü üzerine düşen vecibeyi yerine getirmiştir. Yine kim Mina gününü üçe çıkarır ve ertesi gün üç defa şeytan taşlarsa yine günah yoktur. Bilakis üçüncü güne kadar kalmak ve bu günde de şeytan taşlamak daha faziletlidir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) böyle yapmıştır. Daha sonra Allah ayetin sonunda insanlara takvaya ve içerisinde hesap gününün olduğu ahiret'e iman etmeye teşvik etmiştir. Mina Bu sayede insanlar Allah'ın rahmetinden umarak ve cezasından korkarak, salih amellerini artırır ve günahlardan kaçınırlar . Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: