Müzdelife'de gecelememek

Müzdelife’de gecelemek (2300) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Hac için benden araba kiralayan ailelerle beraber hac yaptım. Bayram gecesi (Arefe gününden sonraki gece) saat dokuzda Arafat'tan indik ve saat ikide Müzdelife'ye ulaştık. Yanında ailelerinin bulunduğunu ve İslam Dini'nin buna izin verdiğini öne sürerek, Müzdelife'de gecelememek konusunda ısrar ettiler. Böylece Müzdelife'de on beş dakikadan fazla kalmadık. Bu konuda benim bir mesuliyetim var mı?


Cevap 1: Durum zikredildiği gibi ise, yani bu kişiler fecrin doğuşuna kadar orada gecelemekten aileleri sebebiyle çekiniyorlar ise; Şöyle ki, Müzdelife'den yola çıkmanız zevalî saat uygulamasına göre (Bölümün numarası 11; Page No. 213) gece ikide gerçekleştiyse ne sana ne de onlara bir günah yoktur. Çünkü bu vakit gece yarısından sonradır ve bu konuda gücü yetmeyenlere ve kadınlar için ruhsat vardır. Ruhsat ise rahmettin göstergesidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: