Hacer-i esved'i öpmek

(11654) no'lu fetva: Soru: Sayın hocam, Ka'be'-i Müşerrefe'yi öpmek haccın yahut umrenin menasikinden midir, helal midir yoksa haram mıdır? Bununla ilgili bilgi vermenizi rica ediyoruz.


Cevap: Meşru olan, Hacer-i esved'in öpülmesidir. Rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) Hacer-i esved'i öpmüş ve Ka'be-i Müşerrefe'den başka bir yeri öpmemiştir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: