Hacer-i esved'i öpmek

(Bölümün numarası 11; Page No. 228)  Hacer-i esved'i öpmek. (5318) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Hz. Ömer Hacer-i esved'i öpmüş ve şöyle demiştir: Ben biliyorum ki, sen zararı ve faydası olmayan bir taşsın. Şayet Resûlüllah’ın (s.a.v.) seni öptüğünü görmeseydim ben de asla seni öpmezdim. Hacer-i esved gökten mi inmiştir yahut o, diğer taşlar gibi bir taş mıdır? Bu taşın bu yere konulmasından maksat nedir? Allah korusun, insanların bir kısmı, onun müslümanların kıblesi olduğunu düşünüyorlar.


Cevap 5: Allah Te'âlâ Hacer-i esved'i, onu öpmemize ve selamlamamıza has kılmış, namazımızda yöneldiğimiz Ka'be'nin köşesinde olmasını murat etmiş ve tavaf edenlerin mümkünse onu öpmelerini, mümkün değilse hizasına gelince tekbirle birlikte ona işaret ederek selamlamalarını meşru kılmıştır. Tirimizi ve diğerlerinin rivayet ettikleri bir hadiste, onun cennetten geldiği rivayet edilmiştir. Ancak bu hadisin senedinde zayıflık mevcuttur.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: