Hıcr-i İsmail'in içinden tavaf yapmak

Hıcr-i İsmail'in içinden tavaf yapmak (1775) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Hac ve Umre yapan kimsenin, Beyt'i tavaf esnasında Hıcr-i İsmail'e girmesi sahih midir?


Cevap 1: Hac ve umrede Beyt'i tavaf eden yahut nafile tavaf yapan kimsenin Hıcr-i İsmail'e girmesi caiz değildir. Eğer bunu yaparsa onun için geçerli değildir. Zira tavaf, Beyt'in etrafındadır ve Hıcr ise Ka'be'dendir. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: o Eski Ev'i (Kâbe'yi) tavaf etsinler. Ayrıca Müslim ve diğerinin Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet ettiklerine göre, şöyle demiştir: Rasûlüllah'a (s.a.v.) Hıcr-i İsmail hakkında sordum. "O, Ka'be'dendir" buyurdu. (Bölümün numarası 11; Page No. 234) Bir başka rivayette şöyle demiştir: Ben Ka'be'de namaz kılmayı adamıştım, şöyle buyurdu: Hıcr'de namaz kıl, zira Hıcr, Ka'bedendir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: