Şeytan taşlamak için başkasına vekalet vermek

(11066) no'lu fetva: (Bölümün numarası 11; Page No. 287) Soru: Geçen yıl yani hicri 1407 yılında, Allah bana ve eşime hacca gitmeyi nasip etti, Allah bizim ve bütün müslümanların haccını kabul etsin inşallah. Problemim şudur: Ben ve eşim cemrelere taş atma günlerinin birinci ve ikinci günlerinde taşlarımızı attık. Üçüncü gün ise biz şirket ile gittiğimizden dolayı şirket sahibi gelip bize: Araba, bugün öğleden sonra saat ikide Mekke’ye hareket edecek dedi. Bunun üzerine cemrelere taş atmak için gittik; ancak aşırı izdihamdan dolayı karım cemrelere taş atamadı. Daha sonra cemrelere taş atsın diye saat on iki buçuk ve bir buçukta olmak üzere iki defa eşimi cemrelere götürdüğüm halde izdihamdan dolayı taşlarını atamadı. Bunun üzerine eşim beni vekil kıldı, ben de onun yerine taşları attım. Şimdi sorum şu: Eşime vekâleten cemreleri taşlamamın hükmü nedir? Ve eşim hasta da değildi sadece izdihamdan dolayı imkân bulamadı. Şayet cemreleri taşlamam sahih değilse, eşimin haccını tamamlaması için ne yapması gerekir. Bizi bu konuda aydınlatın! Allah sizden razı olsun ve sizi doğru yola iletsin.


Cevap: Bahsettiğin aşırı izdihamdan dolayı eşine zilhiccenin on ikinci gününde vekâleten cemreleri taşlaman sahihtir. Ve eşinin yapması gereken her hangi bir şey yoktur. Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: