Şeytan taşlamak

(Bölümün numarası 11; Page No. 273)  Şeytan taşlamak (2269) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bayramın ikinci günü kuşluk vakti şeytan taşlayan ve sonra taşlamanın vaktinin öğleden sonra olduğunu öğrenen kimseye ne gerekir?


Cevap 1: Kurban bayramının ikinci günü zevalden önce taş atan kimsenin, aynı günün zevalinden sonra tekrar taş atması gerekir. Hatasını ancak üçüncü yahut dördüncü günü öğrenmişse, üçüncü yahut dördüncü günü zevalden sonra, hatırladığı günün taşını atmadan önce o günlerin taşını tekrar atması gerekir. Ancak dördüncü günü güneş battıktan sonra öğrenmişse taş atmaz ve ona Harem'de kesilmek ve fakirlere dağıtılmak üzere dem gerekir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: