Şeytan taşlama için vekalet verip şeytan taşlamadan önce yolculuğa çıkılabilir mi?

(Bölümün numarası 11; Page No. 290) (6904) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Zati âlinizden, söyleyeceğimiz kişinin durumu ile ilgili fetva istiyoruz. Eyyamü’t-teşriğin ikinci gününde cemrelere taş attıktan hemen sonra inip veda tavafında bulunduktan sonra memleketine gitmek üzere Mina’ya gittiğinde bazı arkadaşlarının kaybolduğunu gördü. Bunun üzerine Mina’da eyyamü’t-teşriğin üçüncü gecesinde geceledi ve bu şahıs Mina’da gecelediğinden dolayı teşriğin üçüncü gününde Mina’dan inip, veda tavafında bulundu; ancak cemrelere taş atmadı. Ve memleketine geri döndü, Şimdi bu şahsın ne yapması gerekir. Şayet kurban kesmesi gerekiyorsa bunu nerede kesmesi gerekir?


Cevap 1: Bu şahıs, ayın on ikisinde güneş batmadan evvel Mina’dan indikten sonra, memleketine yolculuk niyetiyle tekrar Mina’ya döndüğünde arkadaşlarının kaybolduklarını görüyor. Bunun üzerine zorunlu olarak orada geceliyor. Bundan dolayı bu şahsın hiçbir şey vermesi gerekmiyor. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: