Ӧlen kimse adına terekesinden haccetmek

(Bölümün numarası 11; Page No. 108) (6806) no'lu fetva: Soru : Bir şahsa, bir sene önce vefat eden kız kardeşim adına haccetmesi için kendi paramdan 3000 Riyal ödedim. Sayın müftüm size, kız kardeşim adına yapılan bu haccın caiz olup olmadığını sormuştum. Siz de 1374 sayı ve 29/6/1403 tarihli yazınızla, kız kardeşim adına yapılan haccın masraflarının onun kendi malından karşılanması gerektiğini bildirmiştiniz. Ancak ben zikri geçen meblağı o şahsa ödemiştim. Sonra o kişi kız kardeşim adına haccetti. Ben ödediğim bu parayı kız kardeşimin malından geri almak istemiyor, onun kızlarına kalmasını istiyorum. Bu caiz midir? Değil midir? Bilgilendirirseniz, memnun olurum.


Cevap : Durum zikrettiğin gibiyse, yani, kız kardeşinin terekesinden onun adına hacceden kişiye ödediğin parayı geri alamak istemiyor, kızları adına ondan vazgeçiyorsan, bu, senin kız kardeşine ve kızlarına yaptığın bir iyilik sayılır. Allah, yapmış olduğun bu iyilikten dolayı seni mükafatlandırsın. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: