Ӧlen kimse adına terekesinden haccetmek

(Bölümün numarası 11; Page No. 101)  Ӧlen kimse adına terekesinden haccetmek (1266) no'lu fetva: Soru : Babam hac farizasını yerine getiremeden vefat etti. Geride miras olarak bir toprak parçası bıraktı. Babam adına hac farizasını yerine getirmek istiyorum. Sorum şudur: Haccın masrafları babamın terekesinden mi? yoksa benim kendi malımdan mı? karşılanmalıdır?


Cevap : Eğer baban sağlığı ve maddi durumu müsaitken haccetmemişse, onun adına hac yapılması için geride bıraktığı terekesinden hac masrafını çıkartmalısın. Çünkü Yüce Allah'ın şu âyetinden dolayı babana hac farzdı: Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ayrıca Sahihayn'da İbn Abbas'dan şöyle dediği nakledilmiştir (İfade Buharî'ye aittir): Fadl b. Abbâs Allah Resulü'nün (s.a.v.) terkisindeydi. Has'am kabilesinden bir kadın geldi. Fadl kadına, kadın da Fadl'a bakmaya başladı. Allah Resulü (s.a.v.) eliyle Fadl'ın yüzünü diğer tarafa çevirdi. Kadın şöyle sordu: "Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın kullarına farz kıldığı hac farizası babama çok yaşlı iken, binek üzerinde duramayacak bir hâldeyken geldi. Acaba onun adına hac yapabilir miyim?". Allah Resûlü de: "Evet" buyurdu. Bu olay Veda haccı sırasında geçti. Yine Buharî'nin Sahih'inde şöyle nakledilmiştir: (Bölümün numarası 11; Page No. 102) Cüheyne kabilesinden bir kadın Peygamber'e (s.a.v.) gelerek şöyle sordu: Annem haccetmeyi adadı ve haccedemeden vefat etti. Onun adına haccedebilir miyim? Peygamber (s.a.v.): "Evet. Onun adına haccet. Söyler misin? Annenin borcu olsaydı, öder miydin? Öyleyse Allah'a olan borcunu da ödeyiver. Allah, borcunun ödenmesini daha çok hakediyor." buyurdu. İki hadis de, farz olan bir ibadetin kulun ölmesiyle üzerinden sakıt olmadığını, borcu ödenmeden, onun sorumluluğundan kurtulamayacağını göstermektedir. Oğlu babası adına hacceder ve daha önce kendi adına haccetmişse, bu yeterlidir. Ancak ölen kim de, hayatta iken haccın şartlarını taşımıyor idiyse, ona hac farz değildir. Bu durumda oğlu, daha evvel kendi adına haccetmiş olması şartıyla onun adına haccederse, bu güzel bir davranıştır. Değilse bu durumdaki birine bir şey gerekmez. Soru sahibi babasının vefat ettiğinde geride sadece bir toprak parçası bıraktığını zikretmişti. Babası bu toprak parçasından mesken ya da tarla olarak yararlanıyor ve başka bir malı da yok idiyse, ona sahip olmakla haccın şartlarını taşımış sayılmaz. Bu durumda adına haccedilmesi de gerekmez. Eğer bunun yanında ticaretle de uğraşıyor ve arazisi, hem hac masraflarını hem de hacdan dönünceye kadar çoluk çocuğunun nafakasını karşılayacak kadar değerliydi ise, o arazinin parasıyla babası adına haccetmesi gerekir. Umre için de hüküm aynıdır. Çünkü kendisine hac farz olan kimseye umre de farzdır. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur: Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Hz. Peygamber (s.a.v.) de, babasının çok yaşlı olduğunu ve hac ve umre yapmaya hatta yolculuğa çıkmaya güç yetiremediğini söyleyen Ebu Razin el-Ukayli'ye: Ebu Ruzeyn el-Ukayli Babanın yerine hac ve umre yap. buyurmuştur. Kütüb-i Hamse'nin rivayet etttiği bu hadisi Tirmizî, sahih olarak değerlendirmiştir. (Bölümün numarası 11; Page No. 103) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: