Sarık üzerine meshetmek

(Bölümün numarası 5; Page No. 271) (4963) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bir kimse iki ayağına da mest giyip sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde üzerlerine mesh etse, ikindi namazı için meshettikten sonra ikisini de çıkarsa, abdesti bozulur mu yoksa eski halinde taharet üzere kalır mı? Delili de belirterek bilgi vermenizi rica ediyorum. Zira kardeşlerden biri bu durumda abdestin bozulmayacağını söyledi ama ikna edici bir delil söylemedi.


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişten sonra; Bu mesele hakkında sarih bir nass varid olmamıştır. Bu mesele teorik olup içtihat konusudur. Bu nedenle ilim adamları bu meselede ihtilaf etmiştir. İlim adamlarından el-Neha'i, el-Zühri, Mekhul, el- Evzai, İshak, Şafii ve Ahmed ifade ettikleri iki görüşlerinden birinde "Bu kişinin abdestinin bozulacağını, çünkü abdestin hades halinde bozulması gibi organların bir kısmında geçersiz olduğunda tamamen geçersiz olacağını" söylemişlerdir.Ebû Hanife de "İki ayağını yıkaması yeterlidir" demiştir. Şâfiî'nin diğer görüşü ve İmam Ahmed'den gelen diğer rivayet de bu şekildedir. Hepsine Allah rahmet etsin. Çünkü ayaklarını yıkamadan namaz kılsa, yıkanmamış ayaklarla ve namaz sırasında ayaklarında giyinik olan mestler üzerine meshedilmemiş olarak namaz kılmış olur.Kendisinden gelen bir rivayette İbrahim Naha'i: (Bölümün numarası 5; Page No. 272) " Mestleri ayağından çıkarmakla abdesti bozulmaz. Ayaklarını yıkması da gerekmez. Bilakis yeniden abdest almadan veya ayaklarını yıkamadan namaz kılar." demiştir. Aynı görüşü İbn-i Hazm ve bir grup ilim adamı da dile getirmiştir. Çünkü asıl olan bu kimsenin abdestli olduğu ve abdestini bozacak hades halinin vaki olmadığıdır. Bu durumu değiştirecek bir delil sabit oluncaya dek olduğu halde kalması asıldır. Birinci görüş, yani abdestin bozulacağı görüşü tercihe şayan, daha ihtiyatlıdır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v). âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: