Alçı (sargı) üzerine meshetmek

Alçı (Sargı) üzerine meshetmek ( 7782 ) Numaralı fetvanın birinci sorusu: (Bölümün numarası 5; Page No. 268) Soru 1: Bir izleyici tarafından Nur'un ale'd-Derb (Aydınlık Yolu) programına şöyle bir soru yöneltildi: Vücudunda yara bulunan bir kimse, yaranın iyileşmeyeceği endişesi taşıyorsa, yaranın üzerine mesh mi eder? Yoksa teyemmüm mü alır? Soruya verilen cevap şöyleydi: Ulemânın ihtilafından kurtulmak için ihtiyaten hem mesh eder hem de teyemmüm alır. Bizler bir meseleyle ilgili birden fazla delilin bulunmasından kaynaklanan ihtilaflara göre mi dinimizi yaşayacağız? delillerin farklılığı sebebiyle anlayış ve yorumlar farklı olabilir; ama şeriatının ruhuna en uygun düşen görüşle cevap verilmeli değil miydi?


Cevap 1: Allah'a hamd, Resûlüne, onun âilesine ve ashabına salat ve selam olsun. İmdi:Duyduğunuz cevap tartışmalıdır. Doğrusu, sargı üzerine meshetmek, yeterlidir. Teyemmüme gerek yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: