Yellenmek, icma ile abdesti bozan şeylerdendir

Yellenmek, icma ile abdesti bozan şeylerdendir. Birinci, ikinci ve üçüncü soru, (7371)no'lu fetvadan: Soru 1: Namaz için abdest alınacağı zaman istinca gerekir mi? Yoksa istinca, sadece büyük abdest bozulduğu zaman mı gerekir? Bunun tafsilatlı olarak açıklamasını rica ediyorum. Zira bazı kitaplardan: Abdest alırken istinca gerekmediğini anlıyorum. Sabahleyin uykudan kalkınca, tuvalet yerlerini yıkamadan yüzden başlamak suretiyle bilinen abdesti tamamlasam caiz olur mu? Çünkü ben abdestli olarak uyudum ve sabahleyin tuvalete gitmedim. Bilakis yüzden başlamak suretiyle ayaklara kadar abdest alıyorum.


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. (Bölümün numarası 5; Page No. 123) Abdestten önce istinca, önden ve arkadan çıkan idrar, katı pislik ve benzeri şeylerin yıkanmasıyla olur ve şer'an bilinen abdestten önce istinca gerekmez. Bilakis abdeste elleri bileklere kadar yıkamakla başlanılır ki, bilekler, iki avuçla iki kolu ayıran iki kemiktir. Sonra mazmaza ve ayakların yıkanmasıyla sona erer. Uykudan kalkan ve küçük ve büyük abdeste gitmeyen kimse sadece abdest alır. Ellerini bileklerine kadar yıkar, sonra mazmaza ve istinşak yapar, yüzünü ve ellerini dirsekleriyle beraber yıkar, kulaklarıyla birlikte bütün başını mesh eder ve topuklarıyla beraber ayaklarını yıkar. İstinca yapması gerekmez. Başarı Allah'tandır!Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: