Adamın eşiyle birlikte uyuması ve eşi ile cima yapmaksızın şehvetle ona dokunması ve büyük hades (Kirlilik) ile küçük hadesin tarifi

Soru 2: Büyük hadesle küçük hades arasındaki farkı biz açıklamanızı rica ediyoruz. Şunu da eklemek istiyorum: Bir insan ihtilam olup da kendisinden bir veya iki damla kadar çok az bir meni gelmesi durumunda boy abdesti almaksızın sadece o meniyi su ile izale etmesi caiz midir?


Cevap 2: Küçük hades; uyku, bevletmek, deve eti yemek gibi sadece abdesti bozan şeylerdir. Büyük hades ise; lezzet duyarak meninin hızlı bir şekilde çıkması ve erkeklik organının sünnet kısmının, hanımının fercinde kaybolması gibi guslü gerektiren şeylerdir. (Bölümün numarası 5; Page No. 320)  İnsan ihtilam olup da meni olan suyu gördüğü zaman - bu bir nokta kadar bile olsa - o kişinin gusül alması gerekmektedir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: