Sakalı siyaha boyama

(1839) no'lu fetva: Soru: Birçok insanın düşüncesizce kendisini kaptırdığı bir meseleyi sormak istiyorum. O da; sakalın siyah veya başka bir renge boyanması konusudur. Bu konuda caiz ve haram olan nedir?


Cevap: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki:Bu konuda Resulullah'tan (s.a.v.) gelen haber sebebi ile saçı, ona kırmızılık veya sarılık kazandıracak şekilde kına gibi şeyler ile boyamak meşrudur. Hz. Peygamber (s.a.v.) sakalını sarıya boyardı. Müslim'in rivayetine göre de Ebu Bekir (r.a.) kına ve ketem ile, Ömer de (r.a.) kına ile boyanırdı. Ayrıca Resulullah (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: Beyazlığı değiştirebileceğiniz en güzel şey kına ve ketemdir. Bunu İmam Ahmed, Ebu Davud, Nesai ve Tirmizî rivayet etmiş ve Tirmizi onu sahih bulmuştur. Yine Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Yahudi ve Hıristiyanlar boyamazlar, siz onlara muhalefet edin. Bunu (Bölümün numarası 5; Page No. 189)  Buhari, Müslim ve Sünen sahipleri rivayet etmişlerdir. Beyaz kılları siyaha boyamak caiz değildir. Çünkü Ebu Bekir babası Ebi Kuhafe'yi Resulullah'ın (s.a.v.) yanına getirdiği zaman saçı sakalı bembeyazdı. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) Ebu Bekir'e şöyle dedi: Şu beyazlığı değiştiriniz ve siyahtan da sakınınız. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: