Sakalı siyaha boyama

(Bölümün numarası 5; Page No. 187)  Sakalı siyaha boyamak caiz değildir. (1444) no'lu fetva: Soru: Sakalı siyaha boyamak caiz midir?


Cevap: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Ondan kaçınmayı emir ve onu yapmaktan nehiyle ilgili rivayet oluduğu için, adamın saçını siyaha boyaması caiz değildir. Ebu Davud, Cabir b. Abdullah'tan rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. Mekke'nin fethi günü Ebu Kuhafe saç ve sakalı bembeyaz olmuş olduğu halde getirildi. Allah Resûlü (s.a.v.): "Bu beyazlığı, siyah dışında bir renkle değiştirin" buyurdu. Hadisi Müslim, Nesai ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Ahmed, Ebu Davud ve Nesai İbn Abbas'tan (r.a.) rivayet ettiklerine göre Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ahir zamanda, saçlarını güvercin göğüsleri misali siyah renge boyayan kimseler türeyecektir. Bu kimseler cennetin kokusunu dahi alamayacaklardır. Fakat zikredilen Cabir hadisinden dolayı, siyahın dışında bir renkle beyazlığı değiştirmek müstehaptır. (Bölümün numarası 5; Page No. 188)  Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: