Sakalı Kesmenin Hükmü

(1405) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Hepimiz Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.) tabi olma hususunda çok hırslıyız. Sakalı kesmeyip uzatmakla emrolunduk. Sormak istediğim şudur: Resulullah (s.a.v.), günümüzde sakal bırakanların birçoğunda gördüğümüz gibi sakalını kısaltıp az tutmuş mudur?


Cevap 2: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki:Bu hususta Resulullah'ın (s.a.v.) hem kavli hem de fiili sünneti vardır. Dolayısı ile Resulullah'tan (s.a.v.) sakalın uzatılıp olduğu hal üzere bırakılmasına dair emir sabit olmuştur. Buhari, Müslim ve diğerlerinin, Abdullah b. Ömer'den (Bölümün numarası 5; Page No. 156) (r.a.) rivayetlerine göre o şöyle demiştir: Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Bıyıkları kısaltnız ve sakalları uzatınız. Bir rivayet de şöyledir: Müşriklere muhalefet edin. Sakalınızı uzatın ve bıyıklarınızı kısaltın. Müslim, Müslim Ebu Hureyre'den (r.a.) şöyle dediğini rivayet eder: Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Bıyıkları kısaltın ve sakalları uzatın. Mecusilere muhalefet edin. Sakalı serbest bırakmanın manası: Çoğalıncaya kadar kısaltmadan bırakmaktır. Yani: Çoğalmasıdır. Bu, söz açısından efendimizin yoludur. Fiil açısından yoluna gelince: Resulullah'ın (s.a.v.), sakalından aldığı sabit olmamıştır. Tirmizi'nin; Amr b. Şuayb, onun babası, onun dedesi yolu ile tahric ettiği hadise gelince; Resûlüllah (s.a.v.) sakalının genişliğinden ve uzunluğundan biraz alırdı. Tirmizi onun hakkında: Bu, Garip hadistir, der. Tirmizi'nin sözü burada bitti. Bu hadisin senedinde Ömer b. Harun diye birisi vardır ki o metruk birisidir. Hafız İbni Hacer de (Bölümün numarası 5; Page No. 157) Takrib'de böyle söylemiştir. Bununla; sakal bırakıp, olduğu hal üzere terketmenin vacibliğine delalet eden sahih hadislere muaraza etme hususunda bu sahih olmayan bir hadis olup kendisi ile de hüccet getirilemez. Bazı insanların sakalı kesmesi, uzun tarafından veya yanlarından almasına gelince, bu Resulullah'ın (s.a.v.) hedyine ve sakalı uzatma emrine muhalefeti gerektirdiği için caiz değildir. Vücup, onu bu aslından çevirecek bir şey olmadıkça emir ifade eder. Onu bundan başka bir hükme çeviren bir şey de bilmiyoruz.Başarı Allah'tandır! Allah; peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: