Sünnet olmak

Sünnet olmak (8378) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Çocukların doğduklarında üzerinden henüz yedi gün geçmeden sünnet ettirilmeleri caiz midir. Özellikle bazı hastaneler daha yedi günlük olmadan çocukları sünnet yapmaktadırlar. Bir şahıs bana: Yedi günden önce olursa haram, ondan sonra olursa mekruh olduğunu söyledi.


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Şimdi deriz ki:Çocukların sünnet ettirilmeleri sünnettir. Bu işi yedinci günden önce yaptırmak haram ve mekruh olmadığı gibi sonraya bırakmak da haram ve mekruh değildir. Bu konudaki hüküm genişlik ifade eder. Önemli olan çocuğun maslahatının gözetilmesidir. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Beş şey fıtrattandır: (Bölümün numarası 5; Page No. 132)  Sünnet olmak, kasık tüylerini yolmak, bıyığı kısaltmak, tırnakları kesmek, koltuk tüylerini yolmak. Sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir Başarı Allah'tandır! Allah; peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: