Kadının saçını tıraş etmesi ve kısaltması

Kadının saçını tıraş etmesi ve kısaltması. Üçüncü soru, (1332) no'lu fetvadan: Soru 3: Kadının başını ve kaşlarını tıraş etmesinin hükmü nedir?


Cevap3 Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Kadının zaruret dışında saçını tıraş etmesi caiz değildir. Zira Tirmizi ve Nesai, Ali'den (r.a.) şöyle rivayet etmişlerdir: Peygamber (s.a.v.) kadının başını tıraş etmesini yasakladı. Yine el-Hallal Katâde senediyle İkrime'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: Peygamber (s.a.v.) kadının başını tıraş etmesini yasakladı. Hasan: "Bu müsledir" demiştir. Esram ise (Bölümün numarası 5; Page No. 197)  şöyle demiştir: Ebu Abdullah'a saçının bakımına ve onun tedavisine gücü olmayan kadın hakkında, Meymune'nin hadisine göre saçını kestirsin mi diye sorulduğu zaman şöyle dediğini işittim: Neden dolayı kestirsin? Kendisine denildi ki: Başına haşerat musallat olmuş, onu yağlamaya ve tedavi etmeye gücü yetmiyor. Bunun üzerin şöyle demiştir: Eğer bir zaruret varsa, bunda bir mahzur olmayacağını ümit ederim. Bu gün bazı kadınların yaptığı gibi, kaş tüylerinin kesilmesi, etrafını aldırmak suretiyle inceltilmesi, tıraş edilmesi yahut süslenmek için yolunması haramdır. Çünkü bunda Allah'ın yarattığını değiştirme, insanı gurura sevk etme ve Allah'ın yarattığını değiştirme emrinde şeytana uyma söz konusudur. Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.(116) Onlar (müşrikler) O'nu bırakıp yalnızca bir takım dişilerden (dişi isimli tanrılardan) istiyorlar, ancak inatçı şeytandan dilekte bulunuyorlar.(117) Allah onu (şeytanı) lânetlemiş; o da: "Yemin ederim ki, kullarından belli bir pay edineceğim" demiştir.(118) "Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar (putlar için nişanlayacaklar), şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler" (dedi). Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür. "Sahih" te rivayet edildiğine göre, İbn Mesud (r.a.) şöyle demiştir: (Bölümün numarası 5; Page No. 198)  Güzelleşmek (estetik) için dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaşlarından (yüzlerinden) tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenler gibi Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lânet etmiştir. İbn Mesud devamla şöyle demiştir: Resûlüllah’ın (s.a.v.) lânet ettiklerine ben lânet etmiyecekmiyim. Hem bu, Allah’ın Kitabı’nda yani şu ayette vardır: Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: