Bıyığı kesmek ve sakalı tıraş etmek

(327) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İslamda sakalı uzatmanın hükmü nedir?. Sakalını kesen kişi günahkar olur mu, olmaz mı?


Cevap 1 Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki:Resulullah'ın (s.a.v.) sahih bir hadiste şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Bıyığınızı kısaltın, sakalınızı uzatın.Mecusilere muhalefet edin. Bunu Ahmed ve Müslim rivayet etmşlerdir. Yine Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur: Müşriklere muhalefet edin. Sakalları uzatın ve bıyıkları kısaltın. Bunu Ahmed, Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu konuda asıl olduğu üzere doğru olan emrin vücup ifade etmesidir. Özellikle de karineler ile desteklendiği zaman durum böyledir. Bu iki hadisteki durum da bu şekildedir. Dolayısı ile sakalını kesen kimse müslümanların ittifakı ile kötü bir iş yapmış, fıtratın gereğine muhalefet etmiş olup sakalı kesmek ile de günahkar olmuştur. (Bölümün numarası 5; Page No. 152) Başarı Allah'tandır! Allah; peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: