Bıyığı kesmek ve sakalı tıraş etmek

(Bölümün numarası 5; Page No. 149) (2193) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Birden fazla hadiste şöyle varid olmuştur: Bıyığı kısaltınız ve sakalları uzatınız. Ayrıca saçı kısaltmak, tırnakları kesmek, koltukaltı ve etek traşı hakkında da hadisler varid olmuştur. Sakalı kesmek kısaltmaktan farklı bir şey midir? Soru şöyledir: Bazı insanlar dudaklarından aşağı sarkan bıyıklarını kısaltıyorlar ve bıyıklarını bırakıyorlar. Yaklaşık olarak yarısını kesmiş ve diğer yarısını da bırakmış oluyorlar. Kastedilen mana bu mudur, yoksa hepsini kesmesi midir? Bıyığın kesilme şekli hakkında bizi bilgilendirir misiniz. Sakalın ise hepsinin bırakılıp kesilmemesi gerektiğini biliyoruz.


Cevap 3: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki:Resulullah'tan (s.a.v.) bıyığı kısaltmak, tırnakları kesmek, koltukaltı ve etek tıraşı olmanın meşru olduğuna dair sahih hadisler sabit olmuştur. Bunlardan birisi Resulullah'ın (s.a.v.) şu kavlidir: Bıyıkları kısaltın ve sakalları uzatın. Müşriklere muhalefet edin. Bunun sıhhati üzerinde ittifak vardır. Yine şöyle buyurmuştur: Bıyıkları kısaltın ve sakalları uzatın. Mecusilere muhalefet edin. Rivayetlerin bazısında da şöyle gelmiştir: Bıyıkları kısaltınız. (Bölümün numarası 5; Page No. 150) İhfa kelimesi kısaltma hususunda aşırı davranmak demektir. Üst dudağı görünecek kadar bıyığını kesmekte de bir sakınca bulunmamaktadır. Çünkü hadisler bu ikisini de ifade edecek şekilde gelmiştir. Bıyığın bir tarafını bırakmak caiz olmayıp sünnet ile amel etme bakımından ya bıyığını kısaltır veya tamamen keser.Başarı Allah'tandır! Allah; peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: