Bıyığı kesmek ve sakalı tıraş etmek

Bıyığı kesmek ve sakalı tıraş etmek. Birinci soru, (1954) no'lu fetvadan: Soru 1: İslam'da bıyığın şekli ne olmalıdır? Çünkü biz bazı büyük âlimlerden şöyle işittik: Saça benzeterek, bıyığın tamamını kısaltmak bid'attır. İbn Kayyim (Allah ona rahmet etsin) "Zadü'l-Me'âd" eserinde şöyle söylemektedir: Dudağa sarkan kısımlarını almaktan, bıyığın tamamını kısaltmak daha faziletlidir. Bunun hangisi daha faziletli ve tercih edilir?


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. (Bölümün numarası 5; Page No. 148) Buhari ve Müslim'de İbn Ömer'den (r.a.) aktarıldığına göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Müşriklere muhalefet edin. Sakalları uzatın ve bıyıkları kısaltın. Sahih-i Müslim'de Enes'ten (r.a.) rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir: Rasûlüllah (a.a.v.), bize bıyığın ve tırnağın kesilmesini, koltuk altının yolunup eteğin tıraş edilmesini kırk günü aşmayacak bir zamanla sınırladı. Yine Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bıyıkları kısaltın ve sakalları uzatın. Mecusilere muhalefet edin. Tirmizi, Zeyd b. Erkam'dan rivayet ettiğine göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bıyığını kısaltmayan kimse bizden değildir. Tirmizi: "Bu sahih bir hadistir" demiştir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: