Lohusa günlerinde eşiyle cima eden kimse

Lohusalık (1821) no'lu fetva: Soru: Soru soran kimse eşinin doğumundan yirmi gün geçtikten sonra henüz lohusalığı devam ederken eşiyle cima etmiş. Mescidlerde konuşan kimselerden de işitmiş ki; henüz lohusalık süresini bitirmeyen bir kadın nifas süresince kadının kanaması kesilince gusül abdesti alır, namaz kılar. (Bu durumda) lohusalık süresi bitmeden cima etmesi halinde ne olur?. diye soruyor.


Cevap: Hamd yalnız Allah'adır salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. İlim ehlinin bir çoğuna göre lohusalığın süresi en çok kırk gündür. Çünkü bu hususta Ebu Davud ve Tirmizî 'nin Ümmü Seleme (r.a.)'dan rivayet ettiği bir hadiste Ümmü Seleme buyurdu ki: Allah resûlü (s.a.v.) döneminde, Nifaslı kadınlar kırk gün ve kırk gece evlerinde otururlardı. Yine Darukutni'nin Ümmü Seleme (r.a.)'dan rivayet ettiğine göre buyurdu ki: Allah resûlü'ne (s.a.v.): Doğum yapan kadının ne kadar süre oturabileceğini sordum. "Kırk gün" bekler, ancak bu arada temizlendiğini farkederse durum değişir dedi. Yine Ebu İsa Tirmizî dedi ki: (Bölümün numarası 5; Page No. 456) Peygamber (s.a.v.)'in sahabesinden ve sonra gelenlerden ilim ehli kimseler lohusa bir kadının kırk gün namaz kılmayacağı ancak kırk günden önce temizlenmesi halinde gusül alıp namaz kılacağı hususunda icma etmişlerdir.Kanama devam ederken lohusa kadınla cima etmek, hayızlı kadınla cima etmek gibi haramdır. Bunu yapan kimse Allah'a istiğfar edip tevbe etmelidir. Bu kimsenin bir ya da yarım dinar tasadduk etmesi gerekir. Yaptığı hatadan dolayı keffaret olarak tasadduk etmesi gerekir. Çünkü Ahmed ve Sünen sahipleri iyi bir isnadla İbn-i Abbas (r.a.)'dan rivayet ettikleri bir hadiste Peygamber (s.a.v.)'in. karısı hayızlı iken onunla cima yapan kimse hakkında söyle buyurduğunu rivayet ettiler: Bir dinar veya yarısını tasadduk eder. Dinarın miktarı; Suudi Cüneyhinin 4/7 sidir. Mesela bir Suudi Cüneyhi yetmiş riyaldir 40 riyal veya 20 suudi riyalini fakirlere tasadduk etmen gerekir. Ama lohusalığında kanamasının kesintiye uğradığı ve gusül abdesti aldığı bir dönemde eşinle ilişkiye girersen kırk gününü tamamlamamış olsa bile sana bir şey gerekmez.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: