Hayızlı kadın için caiz olan şeyler nedir?

Hayızlı kadın için caiz olan şeyleri. İkinci soru, (1545) no'lu fetvadan: Soru 2: Soru metni şöyledir: Kadının hayız anında oruç ve namazı ile ilgili daha fazla bilgilenmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili birçok delile rastaladık. Bu delillerin sahih olanlarını istiyoruz.


Cevap 2: Hamd yalnız Allah'adır salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. (Bölümün numarası 5; Page No. 433) Kadın hayız olduğu zaman namaz kılmayı ve oruç tutmayı terkeder. Hayızdan temizlendiğinde ise ramazanda tutamadığı oruçlarını kaza eder. Fakat bu esnada kılamadığı namazlarını kaza etmez. Çünkü bu hususta Buhari ve diğerleri Peygamber (s.a.v.)'in kadının dininin noksanlığı konusundaki beyanıyla ilgili şu sözünü rivayet etmişlerdir: Âdetli iken namaz kılmaz ve oruç tutmaz değil misiniz? Yine bu hususta Buhari, Müslim ve diğerlerinin Mu'âze'den rivayet ettiği bir hadiste Mu'âze, Aişe (r.a.) ya : “Aybaşı halindeki kadın, neden orucu kaza ediyor da, namazı kaza etmiyor?” diye sordu. Âişe (r.a.) ona; “Sen, Haruriyeli (Hâricî) misin?” dedi. Kadın; “Ben Haruriyeli (Hâricî) değilim, sadece soruyorum!” demesi üzerine şöyle dedi: “Biz, Resûlullâh (s.a.v.) ile birlikteyken aybaşı olduğumuzda orucu kaza etmekle emrolunurduk, namazı kaza etmemiz ise emredilmezdi.” Bu Allah Sübhanehunun kadına bir rahmeti ve lütfudur. Çünkü namaz hergün ve her gece beş defa tekrar etmektedir. Hayız her ay genellikle tekrar etmektedir ve Allah da namazın edasının ve kazasının vücubiyetini kadından düşürmüştür. Çünkü namazın kazasında büyük meşakkat vardır. Oruca gelince senede bir defa tekrar etmesi nedeniyle hayız halinde iken ona rahmetinden dolayı kadından orucu düşürmüştür. Ama daha sonra bu konuda şer'i maslahat gerçekleşsin diye kazasını emretmiştir. (Bölümün numarası 5; Page No. 434) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed, (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: