Adet kanamasının süresi

(8844) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bir kadının âdeti, bir defasında 5 gün, bir defasında 6 gün, bir defasında 4 gün ve zaman zaman da 3 gün oluyor. Şunu sormak istiyorum: Kan akıntısı iki gün sonra kesildiği zaman oruç tutabilir ve namaz kılabilir mi? Yoksa hayız günlerinin geçmesini mi bekler? Bize bilgi veriniz, Allah sizi mükafatlandırsın.


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişten sonra; (Bölümün numarası 5; Page No. 428)  Kadın bir veya birkaç gün hayız olsa ve sonra kan akıntısı kesilse ve temiz akıntı görse, gusledip namazını kılar, orucunu tutar. Temizlendiğini gösteren akıntıyı gördükten sonra günlerce bekleyip oturmaz. Çünkü artık hayız durumundan çıkmıştır, dolayısıyla namaz kılması gerekir. Âdetli halde kadında ise durum bunun hilafına olup âdetli olduğu günlerde namaz kılmaz, oruç tutmaz. Kadından tekrar kan akıntısı gelirse, namazı ve orucu bırakır. Âdeti kesildiğinde gusledip namazını kılar, orucunu tutar.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: