Abdest alırken parlaklığın dizlere ve koltuklara kadar artırılması

Soru 20: Ayakta abdest almakta, ayakta su içmekte ve ayakta abdest bozmakta bir sakınca var mı?


Cevap 20: Müslüman kolayına geldiği şekilde, oturarak veya ayakta abdest alabilir. Ayakta veya oturarak bir şeyler içebilir. Ama oturarak içmesi daha efdaldir. Aynı şekilde ihtiyaç halinde ayakta da abdest bozabilir. Avretini kimsenin görmemesi ve idrarın üzerine sıçraması endişesi bulunmaması gerekir. Oturarak abdest bozmak daha efdaldir. Çünkü Hz. Peygamber'in (s.a.v.) genel uygulaması bu şekildedir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: