Abdest alırken parlaklığın dizlere ve koltuklara kadar artırılması

Birinci ve yirminci soru, (5611) no'lu fetvadan: Soru 3: Abdest alırken parlaklığın dizlere ve koltuklara kadar artırılmasının mahzuru yok mu?


Cevap 3: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Abdest alırken ellerin koltuklara kadar yıkanması dinde aşırılıktır. Abdestte ayakların dizlere kadar yıkanması da aynıdır. Doğru olan, ellerin dirseklerle beraber ve ayakların topuklarla belaber yıkanmasıdır. Başarı Allah'tandır!Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: