İlmin kaydedilmesi

İlmin kaydedilmesi (1374) no'lu fetva: Soru: Bir kişi günlük hayatında fayda sağlaması için ses kaydı cihazı satın alıyor. Buraya Kur'ân, hadisi nebevi ve hutbeler kaydediyor. Veya okulda haftalık olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin verdiği konferansları kaydediyor. Bu şekilde kendini geliştiriyor. Herhangi bir şarkı, eğlendirici bir şey veya haram olan bir şey kaydetmiyor. Bu kişi ses kaydını ve cihazını sıkı sıkıya bu şekilde kullanmaya ihtimam gösteriyor. Yani bunlar dışında kayıt yapmıyor. Herhangi bir kimse de bu cihazı oyun eğlencede kullanmıyor. Bu konuda hüküm nedir?.


Cevap: Eğer durum söylenildiği gibi ise, yani ses kaydı veya kaset doğru bir maksatla kullanılıyorsa o zaman caizdir. Bazen ise bu kayıtları yapmak muteberdir. Mesela dini ilimlerde fıkhın öğrenilme maksadına veya faydalı ilmin tahsil edilmesine yardımcı oluyorsa ses kaydı yapmak güzeldir. Çünkü vesileler ( ses kaydı ) maksadı hükmündedir. Çoğu kimseler bu gibi ses kaydı cihazlarını farklı farklı şerlerde kullanırken sadece sen hayırda kullansan bile bir beis yoktur. yani hüküm yukarıda zikrolunduğu gibidir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: