Zekat verme zamanı

(3023) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bu müessesenin işleri çerçevesinde malların zekatını vermeyi geciktirdiler. Mallardan ne zaman biraz çoğalsa müessesenin sahibi daha çok kar etmek için hemen yeni bir projeye giriyor ve nihayet bir yıl geçti. Örneğin; Müessesenin çalışmaları 98 h. yılının Recep ayının başında başladı ve 99 h. Recep ayında bir yıl tamamlandı ama zekatını vermedi, ve o müessesenin çalışma alanını genişletmek için sermayesini yeni projelere aktarmaya devem ediyor. İkinci senesi de dolmak üzere olduğu halde hala zekatını vermedi. Çoğu zaman zekat nisabı çoğalıyor, ama tekrar yeni bir projeye yatırım yapıyor ya da yeni bir yer satın alıyor veya kiralıyor.


Cevap 2: Durum zikredildiği gibi ise, elinde bulunan zekat vermesi gereken malı imkanı olmasına rağmen zekat mükellefi kimse vermesi gereken vakitten sonraya geciktirmekle çok kötü bir iş yapmış ve fakirlere, miskinlere ve diğer zekat verilecek yerlere onların haklarını geciktirerek zulmetmiştir. Ticaret alanını genişletmeyi onlara tercih etmiştir. Zekat verilmesi gereken yerlere zekatı hemen vermesi, işlediği hatadan dolayı Allah'tan af dilemesi gerekir. (Bölümün numarası 9; Page No. 394) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygaberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: