Zekatını vermemişse geçmiş senelerin zekatını vermek gerekir

(Bölümün numarası 9; Page No. 395)  Zekat vermeyi bırakırsa Geçmiş senelerin zekatını vermesi gerekir (4792) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Geriye dönük olarak zekat vermek caiz midir? Yani bir kimse nisap miktarı mala sahip olsa ve vaktinde zekatını vermese, bunu senelerce geciktirse bu geçen senelerin zekatını vermesi caiz olur mu? Kişi zekat vereceği malın miktarından emin değilse bu kimsenin geçmişteki zekatını nasıl vermesi gerekir?


Cevap 2: a) Geçerli bir sebep olmaksızın zekat kendisine farz olan kimse zekat vermeyi geciktirirse bu konuda zekatın hemen vaktinde verilmesini öngören kitap, sünnet delillerinden dolayı günahkar olur.b) Zekat kendisine farz olmuş ama zamanında zekatını vermemiş kimsenin sonradan da olsa zekatını vermesi gerekir. Velev ki yıllarca gecikmiş bile olsa, zekatını vermeyi geciktirdiği senelerin hepsinin zekatını vermesi gerekir. Allah'ın (c.c.) şu sözünden dolayı geçmişte sayısında şüphe ettiği sene ve mal miktarını kendi zannına göre hesaplar. O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. (Bölümün numarası 9; Page No. 396) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: