Zekatı malın bulunduğu şehrin dışına taşımak

(1605) no'lu fetva: Soru : Yanımda zekat malları var. Medine'de akrabalarımız var. (Bölümün numarası 9; Page No. 417) Erkek ve kız kardeşlerimin çocukları, kardeşimin çocuğunun çocukları var. Hepsi fakir ve zekata muhtaçtırlar. Zekatımın bir bölümünü onlara gönderiyorum. S. Arabistan krallığında Uneyze şehrinde yaşayan ve gözleri görmeyen, hasta ve fakir olan kız kardeşimin kızı var. Kendisine her ay zekat parasından 150 riyal vermek üzere birine vekalet verdim. Aynı şekilde Riyat'ta yaşayan sekiz çocuğu olan eşimin kardeşine de zekat göndermekteyim. Zekatı ikamet ettiğim şehirden başka bir yere göndermenin caiz olmadığını duydum. Ebha Asir ilinde yaşamaktayım. Sizlerden soruma cevap istemekteyim. Allah sizlere dünya hayrını ve ahiret nimetini nasip etsin.


Cevap : Zekat verilen kişinin çok fakir, yakın akraba ve ilim talebesi (muhtaç) olması gibi şeri bir maslahatın mevcudiyeti durumunda zekatın mal sahibinin ikamet ettiği yerin dışına gönderilmesine bir mani yoktur. Baldızın ve çocukları hariç, eğer bahsettiğin kişilerin nafakası imkan dahilinde zekat dışındaki maldan, sıla-i rahim (akrabalık bağı) kabilinden verilirse bu tercihe şayan olur. Çünkü sıla-ı rahime riayet vaciptir. Bahsettiklerinin hepsi bu kabilden akrabandır. Ancak baldızın ve çocuklarına zekat vermende fakir oldukları takdirde hiçbir sıkıntı yoktur. Çünkü sana yabancıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: