UNICEF'e (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) zekat vermek

(Bölümün numarası 9; Page No. 442) ( 265) no'lu fetva: Hamd sadece Allah'adır, salât ve selam, kendisinden sonra bir nebi gelmeyecek olan (Hz. Peygamberimizin üzerine) olsun. Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, sayın Riyat emiri ve Riyat İyilik Derneği başkanından Bilimsel Araştırmalar, Fetva, Davet ve İrşat İdaresinin sayın başkanına gelen, 9/15/1392 (h.) tarihli 2065/1 no'lu soruyu mütalaa etmiştir. Sekreterlikten Büyük Âlimler Konseyi'ne 9/15/1392 (h.) tarih ve 2/1613 sayısıyla tevdi edilmiştir. Soru şöyledir : Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu'na gelen 205 no'lu, 8/15/1392 (h.) tarihli bir soruya verilen cevaba göre, şeri açıdan hak edenlere sarf etmesi için Riyat'ta bulunan İyilik Derneğine zekat vermek caizdir. Bazı vatandaşlardan derneğe zekat vermenin cevazı hususunun açıklanması için sorular gelmektedir. Vatandaşlar bu arada zekatlarını hükümetin yetkili makamlarına vermeye devam etmektedirler. Hususun açıklanmasını istemekteler.


Komisyon bu soruyu değerlendirip yukarıdaki cevabı verdikten sonra, aşağıdaki cevabı yazmıştır: Zekat çıkarılan mallar iki kısımdır. (Bölümün numarası 9; Page No. 443) Zahiri (göz önünde olan) mallar hububat, meyve ve büyükbaş hayvanlar gibi. Batini (gizli, herkesin bilemediği) mallar, altın, gümüş ve ticaret malları gibi. Soru ise, yöneticinin hak edenlere vermesi için ifasını şahsa veya güvendiği vekiline bıraktığı batıni mallarla ilgilidir. Sorunun bu maksatla olduğuna iki şey delalet etmektedir. Birincisi : Soru Ramazan ayı münasebetiyle sorulmuştur. Ramazan ayında genelde insanlar batıni malların zekatını çıkarırlar. Ekin, meyve ve hayvanların zekatı genelde Ramazanda verilmemektedir. İkincisi : Soruyu soran kişi, görevi itibariyle (sorumlu konumundadır) ülkede cari olan durumu bilmektedir. Krallığın zekat toplama usulleri ve nasıl korunacağını bildiği için zekatın vacip olduğu kişilerden belli bir planla toplama görevini yönetimin üstlendiği mallar (zahiri mallar) ile ilgili soru sorması muhaldir. (Bölümün numarası 9; Page No. 444) Komisyonun cevap verdiği soru da budur. Komisyon, mal sahibinin kendini zekatın şeriata uygun bir şekilde sarf edilmesi için adayan kişiye zekat verebileceğini söylemiştir. Bu kişinin vekalet için güvenilir olması da gerekir. Zahiri malların zekatı ve yöneticinin toplanması için belli bir nizam koyduğu ve bu işlemin yapılması için görevliler tayin ettiği mallara gelince; sorudan ve verilen cevaptan kast edilen bunlar değildir. Çünkü Peygamberimizden (s.a.v.) günümüze kadar takip edilen usule göre : Yönetici zekatı toplamak için görevliler gönderir. Zekatta şeriata uygun bir şekilde gerekli yerlere sarf edilir. Yöneticinin hakkı da değildir. Onun izni olmadan kimse bu işe müdahil olamaz. Bu şüphe götürmeyecek şekilde herkes tarafından bilinmektedir. Soru iyice düşünülüp, cevap ve soranın şartları dikkate alınırsa bu anlaşılır. Aynı şekilde bu İslam Devletinin (Suud Arabistan) bu konudaki çalışma tarzını inceler ve insanlarını durumlarını mülahaza ederse soru ve cevaptaki maksadı net olarak anlar. Ki burada kast edilen yöneticinin ödemesi için işi sahibine bıraktığı batıni mallardır. Kapsadığı mana açısından öncesi ve sonrasına bakılmadan sadece "hayır cemiyetine zekat vermek caizdir" kelimesine bakılırsa, bu genel olarak hayır kurumuna zekat verilir, bunu uygulama ve teşvik sonucuna götürür. (Yani bu kelimeyi tek alırsak, genel bir cevaz manası anlaşılır ki, kast edilen bu değildir.) Şüphe yok ki, soruyla beraber cevaba ve soran kişinin durumuna da bakmak gerekir. Sonuç olarak: Hayır kurumuna zekat vermek üç şarta bağlıdır.1 - Zekat, zahiri mallardan olmayacak.2 - Zekat, yöneticinin topladığı mallardan olmayacak. Bilakis, zekatı hak edene vermek için işi mal sahibine veya vekiline bıraktığı mallardan olacak. 3 - Ya da mümkün olan en kısa zamanda, hayır kurumundan sorumlu olan kişiler şeriatın emrettiği şekilde zekatı sarf etmesi gerekir. (Bölümün numarası 9; Page No. 445) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: