Reşit olmayan kişilerin mallarının zekatı

Reşit olmayan kişilerin mallarının zekati (3830) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru : Reşit olmayan kişilerin mallarına zekat gerekir mi? Eğer zekat gerekiyorsa, masraflar ve borçlar düşürüldükten sonra malın kendisine ve aylık gelirlerine -kira geliri gibi- zekat gerekir mi?


Cevap : Üzerinden bir yıl geçmesi durumunda reşit olmayan Müslümanların zakata tabi olan mallarına zekat gerekir. Zekatın vacip olması durumunda (nisap vb. şartlar kamilse) üzerinden bir sene geçen mevcut mallardan zekat ödenir. Mevcut malların karı da kendilerine tabidir. Ayrıca üzerlerinden bir yıl geçmesi gerekmez. Ancak zekatın vacip olacağı sene dönümüne kadar nafaka ödemesi gibi, ödenmesi gereken müstakil borçlar (ödemeler) varsa; eğer bu ödemeler zaruri nafakalar ise, (yemek, giyim ve borçlar gibi) gerektiği yerlere sarfedilmesi için malın üzerinden bir yıl geçmeden alınması daha uygundur. Gelirlere gelince, kira anlaşması tarihinden hesaplanmak üzere üzerinden bir yıl geçmedikçe zekat gerekmez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: