Meyvelerin zekatını valinin kurmuş bir komisyona vermek

(Bölümün numarası 9; Page No. 425)  Meyvelerin zekatını valinin kurmuş bir komisyona vermek (12567) no'lu fetva: Soru: Riyat'ta hurma zekatını dağıtma görevini üzerimize aldığımızdan beri çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz . Hurmanın zekatının belirli miktarını komisyon adına almakla yetkili kişi çiftçiye gittiğinde, çiftçi ona şöyle der: Ben daha önce zekatımı tanıdığım insanlara verdim. Bazıları da zekat için verilecek hurma bende yok. der. Yine bazıları da: Ben burada sadece bir işçiyim. Bu mülkün sahibinin kim olduğu ve nerede yaşadığı bilinmiyor.' der. Bundan dolayı bu meseleyi maliye bakanlığına bağlı ilgili yerlere ilettik. Onlar da bizi size yönlendirerek sizin bu konudaki görüşünüze başvurmamızı istediler. Bu durumda hurmanın zekatını daha önce verenler ve elinde zekat için yeterli miktarda hurması olmayanlar için de dersiniz? Bu durumda komisyon, mahsulu almaya gittiğinde ve orada malın sahibini bulamayıp daha önce takdir edilmiş mahsul miktarını vermek istemeyen bir işçi ile karşılaştığında ne yapması gerekir? Bu sorumuzla ilgili görüşlerinizi bekliyor ve Allah'tan size yardım etmesini ve hatalarınızı bağışlamasını diliyorum.


(Bölümün numarası 9; Page No. 426) Cevap : Öncelikle yetkili makamlar, çiftçilerle ilgili kendilerinin zekatlarını yöneticilere bağlı komisyon veya onun vekilinin dışında hiç kimseye verilmemesi gerektiğine dair bir genelge çıkarmaları gerekir. Bu genelgenin de ellerine ulaştığına dair imza almaları gerekiyor. Bundan sonra da onların komisyon dışında başkalarına vereceklerine dair taleplerini kabul etmemeleri gerekir.İkinci olarak: Bana zekat düşmez diyen kişinin sözü kabul edilmez. İşçi olsa da kendisine belirli bir miktar zekat takdir edilmiştir. Çünkü o vak'ada kendisinin sorumlu olduğunu daha iyi bilir. Ve hurmadan kendileri için belirlenmiş zekat miktarı ondan alınır.Üçüncü olarak: Eğer kişi kendisinin malın sahibi olmadığını ve işçi olduğunu iddia ederse, ondan zekat alınmaz. Ancak malın sahibi zekatı işçiye teslim edebilir. Aksi durumda işçiden de malın sahibinin yerini göstermesi istenir. Durum bundan ibaret..Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: