Ziraat arazisi konut yapmak için uygun oldu

(2782) no'lu fetva: Soru: Şeyh Ahmed Muhammed Cemal alım-satım için hazırlanan arazi üzerine (Bölümün numarası 9; Page No. 331) zekat hakkında bizim açıklamaya yanıt olarak 12 Ramazan hicri 1399 senesinde ülke dergisinde yazdı. Ve onu emretti, ancak gündemdeki konu hakkında emlakçı bir şahıs, telefonla beni arayıp uzunca kızarak: “ Araziye zekat yoktur sadece zekat taşınabilen eşyalar için vardır” dedi. Ona dedim ki: “Kardeşim bu ticaret arazisidir.” İkna olmadı ve konuşmayı bitirdi. Hoş görüşünüze sığınarak bunu açıklamanızı rica ediyorum. Allah sizden, bizden, İslamdan ve Müslümanlardan razı olsun.


Cevap : Alım-satım için hazırlanan araziye zekat vaciptir. Çünkü o ticaret malıdır. O kitap ve sünnette zekatın vaciplerinin genel delillerine girmektedir. Allah te'âlâ söyle buyurdu Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin. Ebu Davud 'un hasen isnadla rivayet ettiği Semure b. Cündüb Radi Allahu anhu dedi ki: Resûlüllah (s.a.v.), satmak için biriktirdiğimiz maldan zekat vermemizi emretti. İlim ehli cumhur bununla o haktır dedi .Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: