Ziraat arazisi konut yapmak için uygun oldu

Ziraat arazisi konut yapmak için uygun oldu ( 2193) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Ziraat arazisi satın aldım ve insanlar ona konut yapmak için ihtiyaç duydular. Satın alındığım gün değeri ucuzdu. Şimdi konut oldu ve pahalandı. İnsanların bir çoğu onda borçla oturuyorlar. O fiyatlandırıp zekatını vermem gereken ticaret malından mıdır, yoksa onu satana kadar ücretsiz bir şekilde insanların onda oturmaları yeterli midir. Bize fetva verin, Allah ecrinizi versin. Allah size dünyada hayırla ve ahirette Naim cennetiyle müfakatlandırsın.


Cevap 4: Eğer bahsettiğin araziyi ticaret niyetiyle aldıysan o ticaret malıdır. Kıymeti satın aldığın bir seneden sonra fiyatlanır veya ticaret niyetiyle onu satmak üzere onun zekatı verilir. Bu durumda oranın oturuma tahsis edilmesi, oranın zekatı için kafi değildir.Şayet mal edinmek için satın aldıysan, onunla ticarete niyetlenene kadar onda zekat yoktur. Ticaretin üzerinden bir senenin geçmesi niyet vaktinden itibaren başlar. Rivayet edildiğine göre Semure b. Cündüb Radi Allahu anhu dedi ki: Biz satmak için biriktirdiğimiz maldan zekat verirdik. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: