Vakf için zekat vermek

Soru : Başka ülkede bir binam var ve oradaki hakim devlet bunun için vergi almaktadır. Bu vergi ödemesi zekatın yerine geçer mi?


Cevap : Gayri menkulden gelir amaçlanıyorsa, nisap mikdarına ulaşıp, üzerinden bir yıl geçmesi durumunda bu gelire zekat vaciptir. Vergi alınıyor olması, zekatın çıkarılmasına engel değildir. Bu da zekatın vücubiyetini düşürmez. Ancak ticaret için düşünülüyorsa, kıymeti ve yıllık neması için zekat gerekir. Ebu Davud Semure b. Cündüb (r.a)'dan rivayet etmiştir : Resûlüllah (s.a.v.), satmak için biriktirdiğimiz maldan zekat vermemizi emretti. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygaberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: