Vakf için zekat vermek

(Bölümün numarası 9; Page No. 333)  Vakfa zekat vermek (3988) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru : 1395 yılında (h.) bir arazi parçası (gayrimenkul) satın aldım ve 1398 yılında vefatımdan sonra olmak üzere benim ve babam adına vakıf olarak vasiyet ettim. Ve o tarihten şimdiye kadar zekat gerekmez zannıyla zekatını vermiyorum. Ancak arkadaşlarımdan biri bana; buna zekat gerekir dedi. Ben onu satıp daha iyisini almayı düşünüyorum. Bunun hükmü nedir? Zekatını geciktirdiğim için bana günah var mıdır? Ne yapmam gerekir?


Cevap : Eğer durum anlattığın gibi ise zekat gerekmez. Vasiyet olsun diye satıp daha iyisini almaya niyet ettiysen, zekat gerekir. Zekat yılının başlangıcı da satışına niyetlendiğin zamandır. Satmayı sadece düşünmek -buna azmetmedikçe- zekatı gerektirmez. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: