Ticaret mallarının zekatı nasıl hesaplanır

(6359) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Bir kişi her yıl kumaş ve güzel koku ticareti yapıyor. Her sene muharrem ayı girince ticaret mallarının değerini tespit ediyor ve satın aldığı fiyat üzerinden zekatını veriyor. Adam üzerinden bir yıl geçsin veya geçmesin bütün ticaret mallarının değerini tespit ediyor. Bu caiz midir?


Cevap 3: Bu işin şer'î yolu (Bölümün numarası 9; Page No. 320) yanında bulunan ticaret mallarının üzerinden bir yıl geçince zekatın vacip olduğu esnadaki değerini tespit etmektir. Bunun için satın aldığı fiyata bakmaz. Ticaret mallarından üzerinden bir yıl geçmeyenlerin de değerlerini tespit edince bu değerleri üzerinden bir yıl geçen mallara katarsa bu caizdir. Çünkü zekatını vermek caizdir. Zira bundan zekat alacak fakirlerin maslahatı ve menfaati vardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: